VOORWAARDEN

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor bestuurders van gymsportclubs, zowel leden van het kennisplatform Gymsport.NL als niet leden. Daarnaast zijn andere gymsportaanbieders, zoals KDV’s, peuterspeelzalen, BSO’s, scholen, sportbuurtcoaches en welzijnsorganisaties van harte welkom. Ook voor vertegenwoordigers vanuit sportaccommodaties, gemeenten, toeleveranciers en andere belangstellende kan deelname interessant zijn. Verwacht worden zo’n 150 deelnemers.

 

Prijs

Deelname aan het vijfde Gymsport.NL congres is gratis voor leden van het kennisplatform Gymsport.NL. Elke vereniging, lid van het kennisplatform Gymsport.NL, heeft recht op 2 gratis tickets. Een derde persoon vanuit de club, niet-leden en lokale partners betalen € 79,95 per persoon excl. btw. Dit tarief geldt ook voor overige belangstellenden. Deelname is inclusief koffie, thee, lunch en toegang op zaterdag aan Fantastic Gymnastics NK 2017.

 

Annulering

Bij verhindering kan iemand anders jouw plaats innemen. Voor betaalde inschrijvingen geldt dat je bij annulering tussen vier en twee weken voor het congres € 17,50,- administratiekosten betaalt. Als je twee weken voor het congres annuleert, betaal je de volledige deelnameprijs. Zowel voor gratis als voor betaalde inschrijvingen geldt dat plaatsvervanging en annulering altijd per e-mail dienen te gebeuren.

 

Wijzigingen

De organisatie behoudt zich nadrukkelijk het recht voor wijzigingen in het programma door te voeren, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ook behoudt zij zich het recht om zonder opgave van redenen het congres te annuleren. In dit laatste geval worden de reeds betaalde deelnamegelden terugbetaald.

 

Mailing en adressenbestand

Bij inschrijving worden je naam- en adresgegevens gebruikt voor het toezenden van informatie en aanbiedingen van producten en diensten van Arko Sports Media, KNGU en aan hen gelieerde bedrijven.