4e GYMSPORT.NL CONGRES

Duurzaam verbinden; van belang voor iedere gymsportaanbieder!

Sportaanbieders hebben een brede maatschappelijke waarde die van grote invloed is op de samenleving. Maar in onze snel veranderende samenleving ontstaan voortdurend nieuwe complexe vraagstukken voor sportaanbieders. Binnen de verenigingsstructuur staat het individu steeds meer centraal. Dit gaat gepaard met een grotere vrijblijvendheid en afname van (jeugd)leden en betrokkenheid bij sportverenigingen.

 

De vraag, en tegelijkertijd de uitdaging, is dan ook hoe je de maatschappelijke waarde kunt aantonen en bevorderen? Duurzaam verbinden is hierbij het sleutelbegrip. Het duurzaam verbinden met o.a. leden en vrijwilligers, sponsoren en lokale partners is van belang voor iedere gymsportaanbieder om in te spelen op de veranderingen binnen de samenleving.

 

Hoe behoud en werf je nieuwe leden en vrijwilligers? Hoe kun je sponsoren en lokale partners aan je binden? Hoe spelen je collega-bestuurders en andere gymsportaanbieders in op de veranderingen? Wat zijn hun ervaringen en antwoorden op de huidige complexe vraagstukken? En wat kun je doen met de expertise en het netwerk van deze samenwerkingspartners?

 

Topsprekers en andere gymsportaanbieders beantwoorden deze vragen tijdens het 4e Gymsport.NL congres in een boeiend programma met verdiepende workshops en interactieve expertsessies.

 

 

Reacties van deelnemers die de editie 2015 bijzonder geslaagd vonden!

Dé redenen waarom je het Gymsport.NL congres niet mag missen:

 

. praktische tips en adviezen over actuele thema’s in een uitdagend programma;

. uitstekende netwerkmogelijkheden met andere gymsportaanbieders;

. inclusief uitstekend driegangendiner;

. deelname combineren met een bezoek aan Fantastic Gymnastics NK 2016!

Workshops

Expertsessies

Sprekers

3
15
25

 

Programma

 

Workshops

 

Expertsessies

 

 

 

16.00 uur Ontvangst met koffie/thee op het netwerkplein

 

16.15 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter

Herre Zonderland, eigenaar Total Sports Experience en voormalig topturner

 

16.20 uur Verbinden is winnen; hoe en waarom duurzaam verbinden met je lokale netwerk?

                       Peet Mercus, Programmamanager NOC*NSF

 

16.40 uur Berichten vanuit KNGU

 

16.50 uur Prijsuitreiking nijntje Beweegdiploma

 

17.00 uur Tijd voor verplaatsing naar workshops

 

17.15 uur Workshopronde over betrekken lokale partners

. Workshop 1. Het onderwijs, BSO’s en KDV’s  als dé nieuwe partners

. Workshop 2. Accommodatie van de toekomst

. Workshop 3. Binden en boeien van kader en leden

 

18.15 uur Korte pauze en verplaatsing naar plenaire zaal

 

18.30 uur Afsluiting plenaire programma door Herre Zonderland en introductie expertsessies

 

18.40 uur Ronde A – Expertsessies

Voorafgaand aan het congres maak je een keuze uit de verschillende expertsessies.

Tijdens de eerste ronde van expertsessies wordt het voorgerecht uitgeserveerd aan tafel.

 

19.40 uur Tijd voor wissel van expertsessie voor ronde B

 

19.45 uur Ronde B – Expertsessies

Voorafgaand aan het congres maak je een keuze uit de verschillende expertsessies.

Tijdens de tweede ronde van expertsessies wordt het hoofdgerecht uitgeserveerd aan tafel.

 

20.45 uur Koffie/thee met dessert op het netwerkplein

 

21.30 uur Einde

 

 

 

 

De workshops gaan dieper in op een drietal thema’s, die allen te maken hebben met duurzaam verbinden.

 

 

Workshop 1: Onderwijs, BSO en KDV als dé nieuwe partners - Gerda op het VeldHoe geef je op lokaal niveau vorm aan duurzame verbinding? Hoe kom je in contact met lokale partners?Welke ervaringen zijn er opgedaan? Welke kansen en (on)mogelijkheden zijn er voor de nabije toekomst?Workshop 2: Gymsportaccommodatie van de toekomst - Peter Bus, Dennis Mellink, Remco Broekmans, Hylke Hellinga en Berry ten PasDe sport uitoefenen in een goede gymsportsportaccommodatie is erg belangrijk.Hoe realiseer je een duurzame gymsportsportaccommodatie voor je club en hoe investeer je hierbij in een duurzame relatie met andere (gemeentelijke) lokale partners en clubs.In deze workshop maken jullie kennis met 6 succesvolle in 2015 gerealiseerde accommodatieprojecten van KNGU-clubs en worden jullie geïntroduceerd in de ontwikkeling van de Beweegbox. De beweegbox is een nieuw gymzaalconcept, dat tot stand is gekomen door met een hedendaagse bril naar sporten en beweegvormen te kijken en door innovaties te omarmen die de markt op dit moment biedt. Het kenmerkt zich door afwijkende afmetingen en inventaris en is nadrukkelijk ontworpen op het beleven van bewegen.Workshop 3: Binding kader - Tanja Bracco GartnerDe toename van het aantal sporters betekent een grotere behoefte aan (gekwalificeerd) sportkader. Naast de werving van sportkader is een traject gestart waarbij wordt ingezet op het beperken van het verloop van kader. NOC&NSF zit midden in de ontwikkeling van een nog nader te omschrijven product/tool en wil in deze inspiratiesessie graag met de aanwezigen aan de slag om een bijdrage te leveren aan de reducering van de uitstroom van sportkader binnen verenigingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 6 b’s, te weten: Bezinnen, Binnenhalen, Begeleiden, Belonen. Behouden en Beëindigen. Met de workshop ‘Binding Kader’ willen we komen tot handvatten voor sportverenigingen om zo een bijdrage te leveren aan het behoud van kaderleden.

 

 

 

 

 

 

De expertsessies bestaan uit rondetafelgesprekken (max. 10 personen per tafel) waarbij aan de deskundige tafelvoorzitter vragen gesteld kunnen worden over het desbetreffende specialistische thema. Er zijn twee rondes van elk 60 minuten:

 

Ronde A: 18.40 – 19.40 uur

Ronde B: 19.45 – 20.45 uur

 

Iedere tafel start met een korte kennismaking en aansluitend introductie door een deskundige voorzitter. De voorzitter begeleidt ook de discussie aan tafel. De rondetafelgesprekken bevatten thema’s die zijn onderverdeeld in de belangrijkste onderdelen van de gymsport, te weten:

 

. Clubmanagement

. Marketing & Communicatie

. Sportparticipatie

 

De onderstaande sessies zijn inmiddels bekend en worden regelmatig geactualiseerd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Clubmanagement

   

  • 1. Belonen in de sport: praktische informatie en handige tools m.b.t. (veranderende) wet- en regelgeving rondom vrijwilligersvergoedingen, fiscale grenzen en werkgeverschap - Harry Akkermans

   Deze expertsessie gaat in op de verschillende vormen hoe een sportvereniging zijn werknemers en vrijwilligers het beste kan belonen. Dit kan via een vrijwilligersregeling, ZZP, IB-47 en/of door middel van een arbeidsovereenkomst. We zullen de juridische en fiscale grenzen in de presentatie meenemen.

   In 2015 hebben er een aantal wettelijk veranderingen plaatsgevonden waaronder de Wet Werk en Zekerheid en de Werkkostenregeling. De sessie bespreekt van beide thema's de gevolgen voor de sportvereniging.

  • 2. Ronde A: Positieve ouders, dat wil toch iedereen? - Henriët van der Weg

   Het gedrag van een ouder is van grote invloed op een kind. Is de ouder zich wel bewust van zijn/haar gedrag en invloed? Op welke manier kan een ouder het beste de sportcarrière van zijn kind ondersteunen? Hoe kun je als club een bijdrage leveren om ouders hier bij te helpen? Hoe helpt de KNGU?

  •     Ronde B: De verenigingsbox iets voor jou? - Hikmet Weeling

   De verenigingsbox is hét perfecte middel om binnen jouw vereniging aan de slag te gaan in het creëren van een sociaal veilige sportomgeving, waarin jouw sporters en leden zich kunnen ontwikkelen.

   Maar wat zit er in die box? Hoe kun je hem optimaal inzetten en welke ondersteuning kan ik dan vanuit de KNGU krijgen?

  • 3. Subsidie van 30% voor investeringen in duurzame maatregelen - Maurice van Leeuwen (alleen ronde 1)

   Per 1 januari 2016 is er een subsidieregeling van 30% voor energiebesparing en duurzame energieopwekking in sportaccommodaties. Het belangrijkste doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van duurzaam energiebeleid bij sportorganisaties. Niet alle sportorganisaties voldoende geld beschikbaar hebben om duurzame investeringen zelf te bekostigen. Verenigingen of stichtingen die voor een deel van de investering een bancaire lening willen afsluiten komen terecht bij een bank. De bank zal om een borgstelling vragen, zodat zij zekerheid heeft dat de lening wordt terugbetaald. In deze expertsessie hoor je alle ins & outs hoe kostenbesparing door energiebesparing te realiseren. Daarnaast vertelt Dick van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) je alles over de mogelijkheden van bancair lenen en borgstelling voor duurzame investeringen.

  • 4. Open club - “De omgeving van verenigingen verandert, beweegt jouw vereniging mee?” - Anouk ter Bille

   In deze inspirerende sessie neemt Anouk ter Bille (NOC*NSF) je mee in de open club-gedachte. Een open club is een club, die haar eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de club en de buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om betrokken te zijn. De club gaat mogelijk in samenwerking met andere sportclubs en partijen uit andere sectoren gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden, die haar hoofdactiviteit versterken. Het tafelgesprek wordt vormgegeven aan de hand van praktijkvoorbeelden die zowel gericht zijn op sportverenigingen als (maatschappelijke) organisaties. Graag gaan we met jou in gesprek en samen op zoek naar mogelijkheden voor jouw vereniging of organisatie.

  • 5. Ronde A: Accommodatiecase 1; Gymsportruimte in tenniscentrum - Remco Broekmans

   Vanuit de turnvereniging is Remco actief bezig geweest om in Vlaardingen een turnaccommodatie op te zetten die door de beide Vlaardingse turnverenigingen gebruikt kan worden. Begin 2015 is deze lang gekoesterde wens in vervulling gegaan na een intensief en langdurig (meer dan drie jaar) voortraject. Dit voortraject was naast het zoeken naar een geschikte locatie (indoor tennisbaan) en de inrichting van de turnhal vooral intensief door het vele overleg met de andere Vlaardingse turnvereniging (Triade), KNGU,  de gemeente en het Waarborgfonds voor de Sport. Het verkrijgen van de financiering, de realisatie zelf plus het inroosteren en samenwerken van de beide verenigingen is een behoorlijk proces geweest. Deze ervaringen deelt Remco graag met jou in deze expertsessie.

    

  •     Ronde B: Accommodatiecase 2; Bedrijfsruimte omgedoopt tot gymsportcentrum, Turn- en Gymsport Dokkum

                       aan het woord - Dennis Mellink

   In 2015 heeft GV Dokkum (circa 450 leden) een succesvol traject afgerond om vanuit de verschillende gymzalen de overstap te maken naar een gymsportcentrum in een bedrijfshal van circa 650 m2. Aan het woord komt Dennis Mellink, voorzitter van de vereniging en een van de twee projectleiders van het gymsportcentrum. Hij zal zijn ervaringen met zijn tafelgenoten delen en dieper ingaan op het proces, de uitdagingen waarvoor hij zich gesteld zag, en een inkijk in de financiële opzet van een dergelijk project. Vorig jaar was hij nog als belangstellend bestuurslid op het bestuurderscongres en nu als ervaringsdeskundige. Het kan soms snel gaan!

    

  • 6. Open sportbesturen sturen - Paul Kok (alleen ronde 2)

   Er zijn genoeg voorbeelden van organisaties die met een ‘gesloten bestuursmodel’ werken; geen pottenkijkers, in zichzelf gekeerd, zelfregulering, verkokering. Zij zijn gedoemd ten onder te gaan, omdat ze onvoldoende kunnen meebewegen met veranderingen. In de sport moeten we deze fout niet maken (FIFA!). Open sportbesturen is de weg: externe oriëntatie op wat er om ons heen gebeurt, oog voor kritiek, luisteren, dwarsverbanden binnen de eigen organisatie, extern toezicht et cetera. In deze expertsessie bespreken we (bestuurs)ervaringen in GYM als het gaat om externe invloeden en ontwikkelingen en hoe daarmee om te gaan binnen de vereniging.

    

  • 7. Het sluiten van partnerships in je sportaccommodatie -  (is helaas komen te vervallen)

 • Marketing & Communicatie

  • 8. Crowdfunding: Een bloeiende sportvereniging? Dát fiksen we samen! - Marc Schoutens

   In deze expertsessie legt Marc Schoutens uit hoe crowdfunding kan bijdragen aan een gezonde sportvereniging. Welke projecten zijn geschikt? Hoe zet je de campagne op? Hoe kan de vereniging haar leden betrekken? Wat werkt en wat niet?

  • 9. Organiseren van evenementen - Paul Verheul

   Iedere gymsportaanbieder organiseert weleens een evenement. Maar hoe zorg je als gymsportaanbieder ervoor dat je het maximale uit je evenement haalt? Wat zijn de doelstellingen van het evenement? Hoe creëer je voldoende animo voor het evenement en hoe maak je het financieel rendabel? In deze expertsessie worden een aantal voorbeelden en tools aangereikt om van het volgende evenement een succes te maken!

  • 10. Activeren van je (potentiële) leden door goede inzet social media, het kan! - Ernst Peter Tamminga

   Zijn social media een nuttig hulpmiddel om je vereniging te promoten bij je (potentiële) leden? En zo ja, waarom en hoe pak je dat aan? En als je al social media gebruikt, haal je er dan wel genoeg uit. Hoe kun je je leden activeren om bijdragen te leveren? Wat zijn de risico’s van social media? Zijn er privacy knelpunten? En hoe doet je collega gymvereniging dit en waar lopen zij tegenaan? Allerlei vragen waar sportbestuurders mee worstelen. In deze expertsessie discussiëren we over de inzet van Social Media bij de promotie van je vereniging bij (aspirant) leden. Praat mee en leer van je collega-bestuurder!

  • 11. De kansen van de buurt voor het vinden van samenwerkingspartners! - Dennis Waasdorp

   Wat heeft de buurt je te bieden? Heb je in kaart gebracht hoeveel sportverenigingen, bso's, kinderdagverblijven etc. liggen in de buurt? Wat heb je aan deze informatie? Wat zijn je kansen? Wat kunnen jullie samen bereiken? Heb je wel eens over de mogelijkheden nagedacht? De belangrijkste vraag; hoe kom je met mogelijke samenwerkingspartners in contact? Vanuit zijn eigen ervaring vertelt Dennis je alle tips en trics voor een goed plan van aanpak!

  • 12. Sponsors werven: nee heb je, maar ja kun je krijgen - Danny de Graaf

   Voorwaarde is wel dat je niet klakkeloos bedrijven gaat aanschrijven en zorgt voor voldoende kennis over je vereniging en je leden. Danny de Graaf vertelt in deze expertsessie wat sponsors belangrijk vinden en hoe je je op sponsorwerving moet voorbereiden. Voor de deelnemer met de beste vraag of het beste idee heeft Danny een exemplaar van zijn boek “Sponsoring: hoe & waarom”.

 • Sportparticipatie

  • 13. Vrijwilligers het meest waardevolle bezit - Niels van Weert

   Vrijwilligers zijn het meest waardevolle bezit van een vereniging, maar vrijwilligersbeleid krijgt vaak niet de aandacht die het verdiend. Nog te vaak wordt vrijwilligersbeleid niet op commissie niveau, laat staan bestuurlijk, vertegenwoordigd. Een gemiste kans. Met een gestructureerde aanpak hoeft een vrijwilligers tekort niet langer tot de top-3 knelpunten van een sportvereniging te behoren. Het werven en behouden van vrijwilligers kun je vergelijken met een vijfgangendiner. Net als de opbouw van de gangen, zit er ook een logische opbouw in het werven en behouden van vrijwilligers. Tijdens deze expertsessie ‘Vrijwilligers het meest waardevolle bezit’ schotelt Niels je graag de gangen/stappen voor om hoe je succesvol vrijwilligers werft en behoud, zodat je verzadigd naar huis gaat.

  • 14. Ronde A: Consumentisme en flexibiliteit in de sportvereniging - Jan-Willem van der Roest

   Grote maatschappelijke veranderingen hebben een behoorlijke impact op het organiseren van de sportvereniging. Traditionele organisatievormen lijken steeds meer onder druk te staan en de betrokkenheid bij verenigingen lijkt af te kalven als gevolg van een toenemende consumentistische houding onder de leden. In deze thematafel kijken we naar de impact van maatschappelijke veranderingen op organisatieprocessen binnen de vereniging. Wat betekenen deze voor de manier waarop verenigingen anno 2016 vormgegeven kunnen worden?

  •     Ronde B: Meer diversiteit in bestuur - Bas van der Heijden

   Bestuurlijke vernieuwing staat hoog op de agenda in de sportwereld. De samenstelling van sportbesturen is daarbij een belangrijk thema; divers samengestelde besturen doen het namelijk beter. Onderzoek toont echter aan dat een evenwichtige taakverdeling, onder andere in besturen van sportverenigingen, in de praktijk nog ver te zoeken is. NOC*NSF introduceerde daarom eind vorig jaar een instrument voor verenigingsondersteuners om hen te helpen bij een ontwikkeling richting meer diversiteit in besturen. Bas van der Heijden vertelt hoe verenigingen deze gereedschappen kunnen inzetten.

  • 15. Ronde A: Het nijntje Beweegdiploma, wat kan ik ermee en hoe kan ik het opstarten? - Milou Weinans

   a. Deze workshop is bedoeld voor beweegaanbieders (met of zonder keurmerk) die graag willen starten met het nijntje Beweegdiploma, maar niet weten hoe. Door middel van het nijntje Beweegdiploma kun je als beweegaanbieder meer aandacht besteden aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind (2 – 6 jaar). Hoe kun je als beweegaanbieder het nijntje Beweegdiploma aanbieden en met welke zaken dien je rekening te houden? Waarom zijn er voorwaarden gesteld aan het keurmerk en wat zijn hier de voordelen van voor een club of organisatie? Ervaar je als beweegaanbieder op dit moment problemen om het nijntje Beweegdiploma aan te bieden of weet je niet hoe je moet starten?

  •       Ronde B: Het nijntje Beweegdiploma opgestart, hoe nu verder? - Milou Weinans

   b. Deze workshop is bedoeld voor beweegaanbieders met keurmerk ‘nijntje Beweegdiploma’. Veel clubs/organisaties (beweegaanbieders) hebben inmiddels het nijntje Beweegdiploma geïmplementeerd in hun eigen aanbod. Op welke wijze is het nijntje Beweegdiploma geïmplementeerd in het aanbod en welke vorm van samenwerking is er gerealiseerd? Hoe kun je eventueel deze samenwerking intensiveren (welke mogelijkheden zijn er?) en wat zijn de voordelen hiervan? Hoe kan de KNGU jullie verder ondersteunen bij het realiseren van samenwerkingen?

  • 16. Het gevoel van/voor/bij/in je club - Arthur Haasbroek

   Mensen groeien op in groepen. Zonder aandacht van anderen kunnen we moeilijk leven. Het is belangrijk voor ons zelfvertrouwen, ons welbehagen en onze prestaties. Meedoen in een sportclub levert je die aandacht. Wil je een ander motiveren, weet dan wat hem of haar motiveert. Weet welke betekenis iemand geeft aan de na te streven doelen en de weg ernaartoe. Een vrijwilliger doet dus iets voor de club, maar de club heeft ook veel betekenis voor de persoon. Hoe pak jij dit aan? En hoe is het initiatief gestart voor Gymsport Leiden en hoe hebben we de stuurgroep (vrijwilligers) van Gymsport Leiden samengesteld? Dit zijn vragen die aan bod komen en waar je antwoord op krijgt in deze expertsessie!

  • 17. De club als aanbieder van EHBO - Martin Kerkhof

   In deze expertsessie wordt je kennis aangereikt hoe je binnen de vereniging kunt zorgen voor goede EHBO. Wat is het belang van EHBO? Wat is er mogelijk? Hoe te organiseren? Voor wie? Wat zijn je doelgroepen? Wat is EHBO Sport? Al deze vragen worden beantwoord in deze uitdagende expertsessie.

 

Sprekers

Plenair

Workshops

Expertsessies

De inschrijving van het 4e Gymsport.NL congres is gesloten. Het congres heeft reeds plaatsgevonden en was een succes!

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor bestuurders van gymsportclubs, zowel leden van het kennisplatform Gymsport.NL als niet leden. Daarnaast zijn andere gymsportaanbieders, zoals KDV’s, peuterspeelzalen, BSO’s, scholen, sportbuurtcoaches en welzijnsorganisaties van harte welkom. Ook vertegenwoordigers vanuit sportaccommodaties, gemeenten, toeleveranciers en andere belangstellende zijn van harte welkom. Verwacht worden zo’n 150 deelnemers.

 

Prijs

Deelname aan het vierde Gymsport.NL congres is gratis voor leden van het kennisplatform Gymsport.NL*. Elke vereniging, lid van het kennisplatform Gymsport.NL, heeft recht op 2 gratis kaarten. Een derde persoon vanuit de club, niet-leden en lokale partners betalen € 79,95 per persoon excl. btw. Dit tarief geldt ook voor overige belangstellenden. Deelname is inclusief koffie, thee, diner en toegang op zaterdag aan Fantastic Gymnastics NK 2016 en documentatiemateriaal.

 

Annulering

Bij verhindering kan iemand anders jouw plaats innemen. Voor betaalde inschrijvingen geldt dat je bij annulering tussen vier en twee weken voor het congres € 25,- administratiekosten betaalt. Als je twee weken voor het congres annuleert, betaal je de volledige deelnameprijs. Zowel voor gratis als voor betaalde inschrijvingen geldt dat plaatsvervanging en annulering altijd per e-mail dienen te gebeuren.

 

Wijzigingen

De organisatie behoudt zich nadrukkelijk het recht voor wijzigingen in het programma door te voeren, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ook behoudt zij zich het recht om zonder opgave van redenen het congres te annuleren. In dit laatste geval worden de reeds betaalde deelnamegelden terugbetaald.

 

Mailing en adressenbestand

Bij inschrijving worden je naam- en adresgegevens gebruikt voor het toezenden van informatie en aanbiedingen van producten en diensten van Arko Sports Media en aan haar gelieerde bedrijven.

Ahoy Rotterdam

Ahoyweg 10

3084 BA Rotterdam

Tel: 010 293 33 00

www.ahoy.nl

Download de routebeschrijving

 

 

 

 

 

De KNGU is één van de grootste sportbonden in Nederland. Bij de sportbond zijn ruim 1.100 gymclubs aangesloten met in totaal ruim 245.000 sporters, binnen één van de vijftien gymdisciplines die de KNGU telt. De gym, dans, spring- en turnbond opereert vanuit vijf districten, met ieder een districtsservicepunt en het bondsbureau in Beekbergen. De districtsservicepunten en het bondsbureau worden door beroepskrachten gevormd.

 

 

 

 

 

 

 

De logistieke organisatie wordt verzorgd door Arko Sports Media. Arko Sports Media organiseert regelmatig cursussen, leergangen en congressen voor professionals in de sport en biedt kwalitatief hoogwaardige, actuele en praktijkgerichte kennis en vaardigheden. Daarnaast is Arko Sports Media een zelfstandige uitgeverij op het brede terrein van sport.

 

 

 

Logistieke informatie

 

Arko Sports Media

Edisonbaan 14F

3439 MN Nieuwegein

Tel:  030 707 30 70

E-mail: conferences@sportsmedia.nl

Website: www.sportsmedia.nl

 

Heb je nog vragen over jouw inschrijving, factuur en dergelijke, dan kan je contact opnemen met het congressecretariaat (Lotte Hoogendoorn) via 030 707 30 74 of stuur een e-mail naar conferences@sportsmedia.nl.

 

Inhoudelijke informatie

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over het congres dan kan je terecht bij Ryanne van Rijn (030 707 30 73), projectleider van het 4e Gymsport.NL congres.

 

 All Rights Reserved © 2016 Patrixrio.